Sanace Karlovy Vary, Sokolov, Cheb / KV – ProIng
 
 
 
 

Sanace zdiva

 
 
Z důvodu velkého rozsahu prací prováděných ve starých zděných objektech museli pracovníci firmy zvládnout technologie sanačních omítek a sanačních tlakových injektáží (hydroizolační clony) včetně stěrkových hydroizolací z materiálů firmy SCHOMBURG.

Při realizaci oprav a sanací technologických betonových vodárenských objektů firma používá dlouhodobě materiály firmy SIKA a SCHUMBURG.

Pro vytvoření kvalitních podkladů pro finální podlahy a pro zvýšení produktivity realizace původních betonových mazanin firma provádí novou technologii litých anhydritových podlah.
 
 

Sanace a technologické stavby

 
Generální rekonstrukce kanalizační čerpací stanice I. a II. v Aši – Chevak a.s.
Sanace betonových konstrukcí v objektu filtrace na ÚV Nebanice – Chevak a.s.
Rekonstrukce vodojemu Pelhřimov, Odrava, Anna, Kraslice, Mokřiny, …
Sanace štoly VD Horka – Povodí Ohře, s.p.
Betonové podlahy PD Otovice – Povodí Ohře, s.p.
Sanace a torkrety opěrných zdí oplocení Obchodní akademie Karlovy Vary
Sanace opěrné zdi Zahradní 47, Karlovy Vary
Vnitřní betonové komunikace v areálu Nejdecké česárny vlny a.s.
 
 
 
Sanace podlahy Karlovy Vary